Kurumsal

  Çevre Politikası

  İnsan sağlığını, ekolojik dengeyi, kültürel, tarihi ve estetik değerleri korumak suretiyle ve sosyal gelişmeyi sağlamak esastır.

  Sürdürülebilir turizm için çevreyi korumaya ve işletmemizin çevreye olan olumsuz etkilerini minimuma indirmek, bulunduğumuz çevrenin ve toplumun gelişimine katkıda bulunacağız.

  Yürürlükte bulunan bütün çevre kanunları, tüzükleri ve düzenlemelere uyup, çevrenin korumasına yönelik kesin amaç ve hedefleri belirleyeceğiz. Bu amaç ve hedeflerle, işletmemizin operasyonu sırasında çevreye verdiği etkileri sınırlamak ve en aza indirmek için;
  • Enerji tüketimini azaltacağız,
  • Su tüketimini azaltacağız,
  • Atık üretimini azaltacağız,
  • Mümkün olduğunda yenilenebilir enerji kullanımını destekleyip, çevreye en az zarar veren malzemelerin kullanımını sağlayacağız.
  • Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanacağız, çevre dostu ürünler seçmeye dikkat edeceğiz
  • İlgili taraflar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşımı yapacağız.
  • Çalışanlarımıza çevre ile ilgili eğitim düzenleyip, iç ve dış iletişimi sağlayacağız.
  • Otel olarak çalışanları ile birlikte çevre bilincini oluşturmak, gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevre bırakmak,


  Yönetim Kurulu Başkanı
  Hüseyin HACIKADİROĞLU

  Sizi Arayalım